Vergoeding en tarieven


Er bestaat nogal enige onduidelijkheid wat betreft de vergoedingen voor fysiotherapie.

Niet-Chronische indicatie

Indien u aanvullend verzekerd bent, krijgt U fysiotherapie vergoed. Zowel met als zonder verwijzing van de huisarts. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar kunt u terugvinden hoeveel behandelingen voor fysiotherapie u vergoed krijgt.

Chronische indicatie

Er ontstaat soms verwarring als een arts/specialist op de verwijsbrief “chronisch” noteert. De aandoening wordt door de zorgverzekeraar echter pas als chronisch erkend, als deze aandoening ook daadwerkelijk op een lijst voor chronische aandoeningen staat. Vraag daarom gerust bij ons na of u in aanmerking komt voor een chronische indicatie.

Heeft u een chronische indicatie voor fysiotherapie gekregen? Dan komen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Hiervoor geldt echter wel: indien u aanvullend verzekerd bent, dan worden deze behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed, voor zover de maximale vergoeding uit dit aanvullende pakket reikt. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar kunt u terugvinden hoeveel behandelingen voor fysiotherapie u vergoed krijgt. Het eventueel resterende aantal komt voor eigen rekening.

Heeft u al langer een chronische indicatie voor fysiotherapie? Dan heeft u niets met deze eerste 20 behandelingen meer te maken. Alles wordt dan vanuit de basisverzekering vergoed. Wel valt fysiotherapie dan ook onder het eigen risico, waardoor dit aan het begin van het jaar afgeschreven kan worden. Mogelijk is dit eigen risico al op door eerdere (para)medische behandelingen en/of medicatie, en is dit niet meer van toepassing.

Eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico-bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. Om die reden raden wij u aan om u goed aanvullend te verzekeren. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering. In bepaalde gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben. 

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Tarieven zonder aanvullende verzekering

Indien u geen aanvullende verzekering heeft, of wanneer u de maximale vergoeding van uw aanvullende verzekering hebt bereikt, kunt u de kosten voor een behandeling hieronder nalezen.

 

De praktijktarieven vanaf 2016 zijn:

Zitting fysiotherapie € 30,00
Zitting manuele therapie € 40,00
Lange zitting € 42,00
Screening € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 42,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 53,00
Zitting incl. toeslag voor uitbehandeling € 44,00
Zitting incl. inrichtingstoeslag € 38,00
Instructie / overleg ouders patiënt € 19,00
Oedeemtherapie € 40,00
Zitting Acupunctuur € 35,00

 

Let op de hoogte van uw budget uit de aanvullende verzekering en het aantal behandelingen die u gehad heeft. Overschrijding van dit budget zal niet door de zorgverzekeraar worden vergoed en zal rechtstreeks aan ons betaald moeten worden!

Heeft u nog andere vragen wat betreft de vergoedingen voor fysiotherapie? Neem dan gerust contact met ons op.