Vergoeding en tarieven


Niet-Chronische indicatie

Indien u aanvullend verzekerd bent, krijgt u fysiotherapie vergoed. Zowel mét als zonder verwijzing van de huisarts. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar kunt u terugvinden hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. 

Chronische indicatie

Soms noteert een arts/specialist op de verwijsbrief “chronisch”. De aandoening wordt door de zorgverzekeraar echter pas als chronisch erkend als deze aandoening ook daadwerkelijk op de lijst voor chronische aandoeningen staat. Vraag daarom gerust bij ons na of u in aanmerking komt voor een chronische indicatie, of zoek deze op via de site van uw zorgverzekeraar.

Heeft u een chronische indicatie voor fysiotherapie gekregen? Dan komen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Hiervoor geldt echter wel: indien u aanvullend verzekerd bent, worden deze behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed, voor zover de maximale vergoeding uit dit aanvullende pakket reikt. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar kunt u terugvinden hoeveel behandelingen voor fysiotherapie u vergoed krijgt. Het eventueel resterende aantal komt voor eigen rekening.

Heeft u al langer een chronische indicatie voor fysiotherapie. Dan heeft u niets met deze eerste 20 behandelingen te maken. Alles wordt dan vanuit de basisverzekering vergoed. Wel valt fysiotherapie dan onder het eigen risico, waardoor dat u deze aan uw zorgverzekering moet betalen. Mogelijk is dit eigen risico al op door eerdere (para)medische behandelingen en/of medicatie en is dit niet meer van toepassing.

Eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering. In sommige gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben. 

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekering.

Tarieven zonder aanvullende verzekering

Indien u geen aanvullende verzekering heeft, of wanneer u de maximale vergoeding van uw aanvullende verzekering hebt bereikt komen de kosten voor uw eigen rekening. 

 

De praktijktarieven zijn per 1-1-2019:

Zitting fysiotherapie (maximaal 30 minuten):               €30,00

Zitting manuele therapie(maximaal 30 minuten):         €40,00

Zitting oedeem therapie:                                                 €40,00

Zitting psychosomatische therapie (per 30 minuten):  €30,00

Lange zitting:                                                                    €42,00

Screening:                                                                         €15,00

Intake en onderzoek na screening:                                 €42,00

Intake en onderzoek na verwijzing:                                €42,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek:                       €53,00

Zitting aan huis:                                                               €44,00

Zitting in inrichting:                                                         €38,00

Instructie / overleg ouders patiënt:                                €19,00

 

Zorgt u er alstublieft voor dat u het aantal behandelingen dat u heeft gehad (ook bij andere therapeuten) in de gaten houdt. Zodra u het maximale aantal behandelingen overschrijdt moet u de verdere behandelingen zélf betalen. 

Heeft u nog andere vragen wat betreft de vergoedingen voor fysiotherapie? Neem dan gerust contact met ons op.