Neurorevalidatie


Bij fysiotherapie wordt er vooral aandacht gericht op het bewegend functioneren van de mens. Bij mensen met een centraal neurologische aandoening, zoals bijvoorbeeld een hersenbloeding of herseninfarct, parkinson, dementie, MS en ALS, is dit bewegend functioneren niet altijd vanzelfsprekend. Denk hierbij aan motorische uitval, spieren die opeens niet meer functioneren, het niet meer begrijpen van handelingen, maar ook het niet meer kunnen uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals het opstaan uit bed en naar het toilet gaan.

Met neurorevalidatie wordt er vooral gewerkt aan het weer “leren” bewegen en het ervaren van bewegingen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de bewegingen zelf, maar ook aan de implementatie van deze bewegingen in de dagelijkse handelingen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het omgaan met de (mogelijk blijvende) beperkingen, zowel voor de patiënt zelf, als voor de direct betrokkenen.