Fysiotherapie


Attractive woman being massaged in a hotel

Fysiotherapie is een ondersteunend paramedisch beroep dat zich richt op het bewegend functioneren van de mens. De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat om het menselijke bewegingsapparaat.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Vaak na een verwijzing van een arts, maar u kunt ook zonder een verwijzing terecht bij de fysiotherapeut. In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt maximaal een half uur per keer, in deze tijd zit ook het opstellen van uw behandeldossier en het maken van een afspraak. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

Naast de behandeling zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten. Als belangrijk onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en dat u vertrouwen krijgt in uw lichaam.