Directe Toegankelijkheid Fysio (DTF)


Voor een fysiotherapeutische behandeling is geen verwijzing meer nodig van de huisarts of specialist. U kunt dus direct contact opnemen met de praktijk om een afspraak te maken. Er zal eerst een screening worden uitgevoerd om te beoordelen of u bij de fysiotherapeut op de juiste plek bent of dat u toch beter eerst langs de huisarts kunt gaan. Als uit de screening blijkt dat fysiotherapie geïndiceerd is, vindt er een uitgebreid onderzoek plaats en kan er een behandeltraject ingezet worden.

Dit wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waarbij fysiotherapie wordt vergoed, dan wordt deze eerste screening ook vergoed.

Bij een behandeling aan huis is er wél een verwijzing nodig van een arts, hierop moet specifiek benoemd zijn dat u behandeling aan huis nodig heeft.